Tahap Kesedaran Golongan Belia Terhadap Pengurusan E-Waste Di Sarawak Malaysia: Satu Kajian Awal

Authors

  • Hidayatul Hurul Aini Suhaili Universiti Putra Malaysia
  • Karmilah Abdullah

DOI:

https://doi.org/10.33102/jcicom.vol3no1.72

Keywords:

E-waste, Pengetahuan e-waste, Kesedaran e-waste, Pengurusan e-waste, Malaysia

Abstract

Malaysia dianggarkan menghasilkan 364 kilo tan metrik iaitu purata 7.3kg perkapita menghasilkan barangan buangan elektrik dan elektronik. Pengurusan e-waste yang tidak sistematik mampu memberi kesan negatif kepada kesihatan manusia dan kesejahteraan alam sekitar. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti tahap kesedaran belia terhadap pengurusan e-waste di Sarawak. Kajian awal ini menggunakan kaedah kuantitatif yang melibatkan seramai 32 orang belia di Sarawak. Hasil kajian awal menunjukkan tahap pengetahuan belia tentang e-waste dan pengurusan e-waste adalah berada di tahap yang tinggi. Namun, kajian ini mendapati penyebaran maklumat e-waste di media adalah kurang berkesan. Oleh yang demikian, bagi meningkatkan kesedaran semua pihak secara berkesan penggunaan pelbagai platform media adalah penting agar maklumat e-waste dapat disebarkan dengan lebih meluas.

 

Kata Kunci: E-waste; Pengetahuan e-waste; Kesedaran e-waste, Pengurusan e-waste, Malaysia

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alias, A. (2015, September 27). Kesedaran, pengurusan sisa elektronik masih lemah. Berita Harian; Berita Harian. https://www.bharian.com.my/bhplus-old/2015/09/84911/kesedaran-pengurusan-sisa-elektronik-masih-lemah

Chatterjee, S., & Kumar, K. (2009). Effective electronic waste management and recycling process involving formal and non-formal sectors. International Journal of Physical Sciences, 4(13), 893–905. https://doi.org/10.5897/IJPS.9000202

Chong Oi Min, & Mohammad Tahir Mapa. (2021). Pengetahuan pelajar dan amalan pengurusan sisa pepejal di sekolah menengah Daerah Penampang, Sabah. Jurnal Kinabalu, 21–38. https://doi.org/10.51200/ejk.vi.3641

Chi, X., Streicher-Porte, M., Wang, M. Y. L., & Reuter, M. A. (2011). Informal electronic waste recycling: A sector review with special focus on China. Waste Management, 31(4), 731–742. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2010.11.006

Dinggai, M. S., Mapa, M. T., & George, F. (2020). Persepsi masyarakat tempatan terhadap pengurusan e-sisa oleh syarikat swasta di Bandaraya Kota Kinabalu,Sabah. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(10), 217–227. https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i10.516

Echegaray, F., & Hansstein, F. V. (2017). Assessing the intention-behavior gap in electronic waste recycling: The case of Brazil. Journal of Cleaner Production, 142(Part 1), 180–190. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.05.064

Fatihah, S., Rakmi, A. R., Arij, Y., & Mohd Shahbudin, M. (2014). E-waste management scenarios in Malaysia. Journal of Waste Management. https://doi.org/10.1155/2014/609169

George, F., Mapa, M. T., & Dinggai, M. S. A. (2019). Preliminary study on waste electrical and electronic equipment (WEEE) management by households in the Kota Kinabalu City. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 286(1), 012023. https://doi.org/10.1088/1755-1315/286/1/012023

George, F., Mohammad Tahir Mapa, Sunsearry, E., & Molia Sebi Anak Dinggai. (2018). Pengurusan sisa elektrik dan elektronik (E-Sisa) dalam kalangan isi rumah: Kajian kes Wilayah Persekutuan Labuan: Waste electrical and electronic equipment (E-waste) management among households: Case Study in Federal Territory of Labuan. GEOGRAFI, 6(2), 57–66. July 02, 2022, from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/GEOG/article/view/2088

Hanifah Mahat, Hashim, M., Nasir Nayan, Saleh, Y., & Saiyidatina Balkhis Norkhaidi. (2019). E-waste disposal awareness among the Malaysian community. Knowledge Management & E-Learning: An International Journal, 11(3), 393–408. Retrieved July 02, 2022, from https://www.kmel-journal.org/ojs/index.php/online-publication/article/view/421

Huang, P., Zhang, X., & Deng, X. (2006). Survey and analysis of public environmental awareness and performance in Ningbo, China: A case study on household electrical and electrical equipment. Journal of Cleaner Production, 14(18), 1635–1643. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2006.02.006

Ibitz, A. (2012). Environmental policy coordination in ASEAN: The case of waste from

electrical and electronic equipment. Austrian Journal of South-East Asian Studies, 5(1), 30–51. https://www.researchgate.net/publication/285819859

Jabatan Alam Sekitar |. (2020). Retrieved May 15, 2022, from Doe.gov.my website: https://ewaste.doe.gov.my/index.php/ms/laman-utama/

Kiddee, P., Naidu, R., & Wong, M. H. (2013). Electronic waste management approaches: An overview. Waste Management, 33(5), 1237–1250. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2013.01.006

Krejcie, R. V. (2021). Determining Sample Size for Research Activities - Robert V. Krejcie, Daryle W. Morgan, 1970. Retrieved May 15, 2022, from Educational and Psychological Measurement website: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/001316447003000308

Kwatra, S., Pandey, S., & Sharma, S. (2014). Understanding public knowledge and awareness on e-waste in an urban setting in India. Management of Environmental Quality: An International Journal, 25(6), 752–765. https://doi.org/10.1108/meq-12-2013-0139

Mor, R. S., Sangwan, K. S., Singh, S., Singh, A., & Kharub, M. (2021). E-waste management for environmental sustainability: an Exploratory Study. Procedia CIRP, 98, 193–198. https://doi.org/10.1016/j.procir.2021.01.029

Saleh, Y., Mahat, H., Hashim, M., Nayan, N., & Norkhaidi, S. B. (2020). Perbezaan kualiti hidup penduduk berdasarkan ciri demografi di pusat petempatan kecil: Kajian kes daerah Muallim, Perak, Malaysia. EDUCATUM Journal of Social Sciences, 6(1), 12–21. https://doi.org/10.37134/ejoss.vol6.1.2.2020

Shadzili, S. B. A., & Shahida Binti Sharuddin, P. (2020). Kajian tahap kesedaran kakitangan pengurusan fasiliti terhadap kepentingan pengurusan e-sisa. [Disertasi Ijazah Sarjana Muda, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah]. Penerbitan Disertasi.

Song, Q., Wang, Z., & Li, J. (2012). Residents’ behaviors, attitudes, and willingness to pay for recycling e-waste in Macau. Journal of Environmental Management, 106, 8–16. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.03.036

Suja, F., Abdul Rahman, R., Yusof, A., & Masdar, M. S. (2014). E-waste management scenarios in Malaysia. Journal of Waste Management, 2014, 1–7. https://doi.org/10.1155/2014/609169

Swati Kwatra, Suneel Pandey, S. S. (2014). Understanding public knowledge and awareness on e-waste in an urban setting in India A case study for Delhi. (2014). Retrieved August 18, 2022, from Teriin.org website: https://www.teriin.org/research-paper/understanding-public-knowledge-and-awareness-e-waste-urban-setting-india-case-study

Waste electrical and electronic equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU. (2012). Retrieved August 5, 2022, from European Environment Agency website: https://www.eea.europa.eu/policy-documents/waste-electrical-and-electronic-equipment

Widmer, R., Oswald-Krapf, H., Sinha-Khetriwal, D., Schnellmann, M., & Böni, H. (2005). Global perspectives on e-waste. Environmental Impact Assessment Review, 25(5), 436–458. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2005.04.001

Downloads

Published

2023-07-29
CITATION
DOI: 10.33102/jcicom.vol3no1.72
Published: 2023-07-29

How to Cite

Suhaili, H. H. A., & Abdullah, K. (2023). Tahap Kesedaran Golongan Belia Terhadap Pengurusan E-Waste Di Sarawak Malaysia: Satu Kajian Awal. Al-i’lam - Journal of Contemporary Islamic Communication and Media, 3(1). https://doi.org/10.33102/jcicom.vol3no1.72